Renkler birbirini tamamlar.

Basitçe söylemek gerekirse; renk çarkında karşı karşıya duran renkler, birbirinin tamamlayıcısıdır.

Bir ana renk ile yardımcı renk birleşerek birbirlerini tamamlarlar. İki ana rengin karışımından oluşan yardımcı renk, karışıma girmeyen üçüncü ana rengin tamamlayıcısıdır.

Örneğin sarı ile kırmızının karışımından olma turuncu, karışıma girmeyen üçüncü yani mavinin tamamlayıcısıdır.

Ya da kırmızının tamamlayan rengi yeşildir. Sarı rengin ise mordur.

Renk çarkında bulunan diğer renklerin de yardımcı ve ana renk olmak üzere her birinin tamamlayıcı rengi vardır.

Tamamlayıcı renkler, beraber bulundukları vakit daha kuvvetli ve etkili görünürler. Tek oldukları zamandan daha “bütün”. Ve hoş bir ahenk yaratırlar.

Mustafa Yanar
Pamukkale Boya
01.12.2017