27 02, 2021

Sarı üzerine..

By |2021-03-09T16:22:37+03:00Şubat 27th, 2021|Kültürel, Renk|

Sarı üzerine.. Cesur. Neşeli. Dikkat çekici. Coşkulu doğuş. Geçmişten günümüze yeniden doğuşun, gücün ve cesaretin sembolü olmuştur sarı. Güneş ışığının ve altının rengidir; varlığı, yaşamı, zekayı, arzuları ve ruhsal gelişimi simgeler. Sarı; ışığın, sevincin, üretim ve verimliliğin rengidir. [...]

27 02, 2021

Renkler birbirini tamamlar.

By |2021-02-28T13:54:08+03:00Şubat 27th, 2021|Renk, Teknik|

Renkler birbirini tamamlar. Basitçe söylemek gerekirse; renk çarkında karşı karşıya duran renkler, birbirinin tamamlayıcısıdır. Bir ana renk ile yardımcı renk birleşerek birbirlerini tamamlarlar. İki ana rengin karışımından oluşan yardımcı renk, karışıma girmeyen üçüncü ana rengin tamamlayıcısıdır. [...]

27 02, 2021

Hayatımızı Renklendiren Boyanın Kısa Tarihçesi

By |2021-02-28T14:00:29+03:00Şubat 27th, 2021|Eğitim, Renk|

Hayatımızı Renklendiren Boyanın Kısa Tarihçesi Günümüzde herhangi bir şeyi renklendirmek istediğimizde, uygulama alanımıza göre bir dükkana ya da bir hipermarkete gidiyoruz ve ihtiyacımız olan boyayı alıyoruz. Modern tesislerde üretilen, kimyagerler tarafından geliştirilen ve kontrol edilen modern bir boya… [...]

Go to Top