TİNERLER

İnceltici grubu

Geri dön

Epoksi Tiner

Epoksi esaslı ürünlerin inceltilmesi için geliştirilmiş tiner

Epoksi içerikli tüm boya, vernik ve astarların inceltilmesi için geliştirilmiştir. Çözücülüğü yüksektir ve epoksi esaslı boyaların uygun hızda kuruması ve iyi yayılmasında etkilidir. Ayrıca epoksi içerikli boya uygulama araç ve gereçlerinin (fırça,rulo,tabanca vs.) temizlik işlerinde kullanılır.