KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaliteyi bir tesadüf değil akıllı bir gayretin sonucu olarak gören Fazilet Boya; her markası çeşitlilik arz eden, farklı sektör ihtiyaçlarına yanıt verir, sanayiden yalıtıma birçok alanda kaliteli ve seçenekli boya üretimi yaparak, boya sektöründe ülke ve dünya çapında lider konuma gelmeyi ve gelecek yıllarda tüm pazarlarda etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu amacımız doğrultusunda;

  • ISO 9001 standardında belirlenen kalite şartlarını sağlar ve uygunluğunu sürekli gözden geçirir,
  • Müşterilerden gelen talepleri, önerileri ve şikayetleri detaylı bir şekilde analiz ederek müşteri memnuniyeti adına gerekli çözümleri üretir, iyileştirici faaliyetlerle şikayetlerin tekrarını önler,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltir,
  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarla hizmetlerimizi sürekli iyileştirir,
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla, denetim faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirir, uygunsuzlukları giderme faaliyetlerinde bulunur,
  • Teknolojik yatırımlar yaparak, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza kaliteli ürünler sunmayı hedefler,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi ve Markalarımızla sadece iç pazarda değil, ihracatta da Fazilet Boya olarak geniş bir pazar payı elde etmek için tüm gücüyle çalışır,
  • Tedarikçilerle iyi ilişkiler geliştirir ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteği verir,

Gücünü müşterilerinden ve çalışanlarından alan Fazilet Boya, bu amaçlara ulaşmak için yıllık hedefler belirler, bunları ölçer ve bu hedeflerle birlikte kalite sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirir. Yürürlükteki mevzuat ve yasal düzenlemelere uymanın yanı sıra; faaliyetlerini güvenli ahlaklı, çevreyle dost olarak sürdürmeye devam eder.

MUHARREM KILCI
GENEL MÜDÜR

KALİTE POLİTİKASI DOK.NO DD-2
İLK YAYIN TARİHİ 05.12.2013
REV. NO 3
REV. TARİHİ 27.07.2020
SAYFA NO 1 / 1