Project Description

PAMUKKALE EPOKSİ ASTAR 5+1

Epoksi poliamid esaslı, iki komponentli, solventli epoksi astardır. Örtücülüğü, fiziksel ve kimyasal
mukavemeti yüksektir. Yüzeyde sert ve sağlam bir film oluşturur. Dolduruculuğu yüksektir ve kalın
kat uygulamalar için uygundur. Sonkat için uygun bir yüzey hazırlanmasında etkilidir.

UYGULAMA ALANI

Suya, deniz suyuna, neme, yağlara ve kimyasal maddelere karsı korunması gereken metal yüzeylerde
astar olarak uygulanır.

teknik bilgi föyü
güvenlik bilgi föyü
tse belgesi