TİNERLER

İnceltici grubu

Geri dön

Selülozik Tiner

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tiner

Selülozik Tiner yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tinerdir. Tüm selülozik içerikli ürünlerin uygulamalarında inceltici olarak kullanılır. Ayrıca selülozik içerikli boya uygulama araç ve gereçlerinin (fırça, rulo, tabanca vs.) temizlik işlerinde de kullanılır.