TİNERLER

İnceltici grubu

Geri dön

Sentetik Tiner

Sentetik esaslı inceltici

Sentetik bazlı ürünlerin, esasına göre tüm boya, vernik ve astarlarının uygulamalarında inceltici olarak kullanılır. Ürün filminde dengeli kuruma ve uygun hızda solvent buharlaşması sağlar. Ayrıca sentetik içerikli boya uygulama araç ve gereçlerinin (fırça,rulo,tabanca vs.) temizlik işlerinde de kullanılır.