TİNERLER

İnceltici grubu

Geri dön

Süper Selülozik Tiner

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tiner

Süper Selülozik Tiner yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tinerdir. Tüm selülozik içerikli ürünlerin uygulamalarında inceltici olarak kullanılır. Boyanın iyi yayılmasında etkilidir. Ayrıca selülozik içerikli boya uygulama araç ve gereçlerinin (fırça, rulo, tabanca vs.) temizlik işlerinde de kullanılır.

Metanol içermez.