TİNERLER

İnceltici grubu

Süper Selülozik Tiner

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tiner

Selülozik Tiner

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı selülozik tiner

Sentetik Tiner

Sentetik esaslı inceltici

Yol Çizgi Tineri

Yol çizgi boyalarının inceltilmesi için geliştirilmiş tiner

Epoksi Tiner

Epoksi esaslı ürünlerin inceltilmesi için geliştirilmiş tiner