TİNERLER

İnceltici grubu

Geri dön

Yol Çizgi Tineri

Yol çizgi boyalarının inceltilmesi için geliştirilmiş tiner

Yol çizgi boyalarının inceltilmesi için geliştirilmiş, yüksek çözme gücüne sahip bir tinerdir. Uygulama sonrasında boyanın uygun hızda kurumasını ve düzgün yayılmasını sağlar. Ayrıca yol çizgi boyası uygulama araç ve gereçlerinin (fırça,rulo,tabanca vs.) temizlik işlerinde de kullanılır.